Egzamin gimnazjalny
W dniu 2018-04-18 nie zaplanowano zastępstw.
 
 
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN